Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Prawo pracy - kliknij nazwe ustawy aby wywietli wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20170001705

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji dotyczcych gospodarki rodkami Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych, przekazywanych przez marszakw wojewdztw dysponentowi Funduszu

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:00:20
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001541

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie orzekania o niepenosprawnoci i stopniu niepenosprawnoci

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:01:04
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001438

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wysokoci zwikszenia wskanika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:01:33
2017-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001379

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania rodkw na podjcie dziaalnoci na zasadach okrelonych dla spdzielni socjalnych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:01:49
2017-07-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001380

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztw wyposaenia lub doposaenia stanowiska pracy oraz przyznawania rodkw na podjcie dziaalnoci gospodarczej

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:01:49
2017-07-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001064

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorw dokumentw dotyczcych dziaalnoci agencji zatrudnienia

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:16:03
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000319

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia wzorw zgosze do ubezpiecze spoecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportw miesicznych i imiennych raportw miesicznych korygujcych, zgosze patnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujcych, zgosze danych o pracy w szczeglnych warunkach lub o szczeglnym charakterze oraz innych dokumentw

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:32:18
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000314

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad ustalania podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:32:20
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000197

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:45:24
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002155

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przyznawania rodkw z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:47:07
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001898

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie szczegowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszaka wojewdztwa o okrelenie warunkw zwrotu, odstpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie nalenoci Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:00:57
2016-11-26
2016-11-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160001876

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie klasyfikacji zawodw i specjalnoci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:01:03
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001783

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 27 padziernika 2016 r. w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osb Niepenosprawnych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:01:31
2016-11-01
2016-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001456

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 9 wrzenia 2016 r. w sprawie wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2017 r.

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:15:33
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001381

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad ustalania podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:15:53
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001097

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wysokoci zwikszenia wskanika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:17:14
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000956

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorw deklaracji skadanych Zarzdowi Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych przez pracodawcw zobowizanych do wpat na ten Fundusz

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:30:35
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000928

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczcych kwot obnienia wpat na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obnienia

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:30:43
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000938

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie okrelenia wzorw miesicznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, ksztaceniu lub o dziaalnoci na rzecz osb niepenosprawnych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:30:40
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000941

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne osb niepenosprawnych

akt objty tekstem jednolitym na dzie 2017-09-25 01:30:39
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002253

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznociach majcych wpyw na prawo do zasikw z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa lub ich wysoko oraz dokumentw niezbdnych do przyznania i wypaty zasikw

akt objty tekstem jednolitym na dzie 2017-09-25 02:00:57
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150002265

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie algorytmu przekazywania rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych samorzdom wojewdzkim i powiatowym

akt objty tekstem jednolitym na dzie 2017-09-25 02:00:54
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002205

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznociach majcych wpyw na prawo do zasikw z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa lub ich wysoko oraz dokumentw niezbdnych do przyznania i wypaty zasikw

akt posiada tekst jednolity na dzie 2017-09-25 02:01:10
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170001064

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorw dokumentw dotyczcych dziaalnoci agencji zatrudnienia

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:16:03
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000319

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia wzorw zgosze do ubezpiecze spoecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportw miesicznych i imiennych raportw miesicznych korygujcych, zgosze patnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujcych, zgosze danych o pracy w szczeglnych warunkach lub o szczeglnym charakterze oraz innych dokumentw

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:32:18
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000197

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:45:24
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160000956

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorw deklaracji skadanych Zarzdowi Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych przez pracodawcw zobowizanych do wpat na ten Fundusz

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:30:35
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000938

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie okrelenia wzorw miesicznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, ksztaceniu lub o dziaalnoci na rzecz osb niepenosprawnych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:30:40
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20170001747

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac oraz wysokoci minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:00:08
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001705

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji dotyczcych gospodarki rodkami Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych, przekazywanych przez marszakw wojewdztw dysponentowi Funduszu

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:00:20
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001541

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie orzekania o niepenosprawnoci i stopniu niepenosprawnoci

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:01:04
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001438

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wysokoci zwikszenia wskanika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:01:33
2017-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001379

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania rodkw na podjcie dziaalnoci na zasadach okrelonych dla spdzielni socjalnych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:01:49
2017-07-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001380

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztw wyposaenia lub doposaenia stanowiska pracy oraz przyznawania rodkw na podjcie dziaalnoci gospodarczej

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:01:49
2017-07-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001064

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorw dokumentw dotyczcych dziaalnoci agencji zatrudnienia

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:16:03
2017-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000319

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia wzorw zgosze do ubezpiecze spoecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportw miesicznych i imiennych raportw miesicznych korygujcych, zgosze patnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujcych, zgosze danych o pracy w szczeglnych warunkach lub o szczeglnym charakterze oraz innych dokumentw

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:32:18
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000314

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad ustalania podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:32:20
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000197

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:45:24
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002155

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przyznawania rodkw z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

obowizujcy na dzie 2017-09-25 00:47:07
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001898

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie szczegowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszaka wojewdztwa o okrelenie warunkw zwrotu, odstpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie nalenoci Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:00:57
2016-11-26
2016-11-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160001876

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie klasyfikacji zawodw i specjalnoci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:01:03
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001783

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 27 padziernika 2016 r. w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osb Niepenosprawnych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:01:31
2016-11-01
2016-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001456

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 9 wrzenia 2016 r. w sprawie wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2017 r.

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:15:33
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001381

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad ustalania podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:15:53
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001097

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wysokoci zwikszenia wskanika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:17:14
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
---- -- --
WDU20160000956

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorw deklaracji skadanych Zarzdowi Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych przez pracodawcw zobowizanych do wpat na ten Fundusz

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:30:35
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000928

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczcych kwot obnienia wpat na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obnienia

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:30:43
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000938

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie okrelenia wzorw miesicznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, ksztaceniu lub o dziaalnoci na rzecz osb niepenosprawnych

obowizujcy na dzie 2017-09-25 01:30:40
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000941

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie refundacji skadek na ubezpieczenia spoeczne osb niepenosprawnych

akt objty tekstem jednolitym na dzie 2017-09-25 01:30:39
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002253

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznociach majcych wpyw na prawo do zasikw z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa lub ich wysoko oraz dokumentw niezbdnych do przyznania i wypaty zasikw

akt objty tekstem jednolitym na dzie 2017-09-25 02:00:57
2016-01-02
2016-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150002265

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie algorytmu przekazywania rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych samorzdom wojewdzkim i powiatowym

akt objty tekstem jednolitym na dzie 2017-09-25 02:00:54
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002205

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznociach majcych wpyw na prawo do zasikw z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa lub ich wysoko oraz dokumentw niezbdnych do przyznania i wypaty zasikw

akt posiada tekst jednolity na dzie 2017-09-25 02:01:10
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150002146

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszaka wojewdztwa o okrelenie warunkw zwrotu, odstpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie nalenoci Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych

uznany za uchylony na dzie 2017-09-25 02:01:26
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2016-06-25
32012R1024

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1024/2012 z dnia 25 padziernika 2012 r. w sprawie wsppracy administracyjnej za porednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewntrznym i uchylajce decyzj Komisji 2008/49/WE (

2012-10-25
32002L0014

DYREKTYWA 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiajca oglne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wsplnocie Europejskiej

2002-03-11
32002L0074

DYREKTYWA 2002/74/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 wrzenia 2002 r. zmieniajca dyrektyw Rady 80/987/EWG w sprawie zbliania ustawodawstw Pastw Czonkowskich dotyczcych ochrony pracownikw na wypadek niewypacalnoci pracodawcy

2002-09-23
32000R1346

ROZPORZDZENIE RADY (WE) NR 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postpowania upadociowego

2000-05-29
31980L0987

DYREKTYWA RADY (80/987/EWG) z dnia 20 padziernika 1980 r. w sprawie zbliania ustawodawstw Pastw Czonkowskich dotyczcych ochrony pracownikw na wypadek niewypacalnoci pracodawcy

1980-10-20
32009R0987

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009 z dnia 16 wrzenia 2009 r. dotyczce wykonywania rozporzdzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego (Tekst majcy znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii)

2009-09-16
32006L0054

Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w ycie zasady rwnoci szans oraz rwnego traktowania kobiet i mczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana)

2006-07-05
32000L0078

DYREKTYWA RADY NR 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku w sprawie ustanowienia oglnych ram rwnego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu

2000-11-27
32000L0043

DYREKTYWA RADY NR 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie wdroenia zasady rwnego traktowania osb bez wzgldu na pochodzenie rasowe lub etniczne

2000-06-29
31993L0096

DYREKTYWA RADY z dnia 29 padziernika 1993 r. w sprawie prawa pobytu dla studentw

1993-10-29
31990L0365

DYREKTYWA RADY z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa staego pobytu osb zatrudnionych i wykonujcych dziaalno zarobkow na wasny rachunek, ktre zakoczyy dziaalno zawodow

1990-06-28
31990L0364

DYREKTYWA RADY z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa staego pobytu

1990-06-28
31968L0360

DYREKTYWA RADY z dnia 15 padziernika 1968 r. w sprawie zniesienia ogranicze w przemieszczaniu si i pobycie pracownikw Pastw Czonkowskich i ich rodzin we Wsplnocie

1968-10-15
31998L0059

Dyrektywa Rady 98/59/EC z dnia 20 lipca 1998 roku w sprawie dostosowania ustawodawstw Pastw czonkowskich dotyczcych zwolnie zbiorowych

1998-07-20
31991L0383

DYREKTYWA RADY z dnia 25 czerwca 1991 r. uzupeniajca rodki majce wspiera popraw bezpieczestwa i zdrowia w pracy pracownikw pozostajcych w stosunku pracy na czas okrelony lub w czasowym stosunku pracy

1991-06-25
32008R0800

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajce niektre rodzaje pomocy za zgodne ze wsplnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (oglne rozporzdzenie w sprawie wycze blokowych) (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2008-08-06
32000L0078

DYREKTYWA RADY NR 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku w sprawie ustanowienia oglnych ram rwnego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu

2000-11-27

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu